Conjunts de dades

Dades d'autoconsum d'energies renovables

Dades d'instal·lacions i consumidors beneficiaris de l'autoconsum d'energies renovables en la Comunitat Valenciana

Camp Descripció

COMBUSTIBLE

Combustible usat per a la generació d'energia, en el seu cas

COMPENSACIÓN

Amb compensació, sense compensació i un únic contracte de subministrament, sense compensació i més d'un contracte de subministrament

CÓDIGO ALMACENAMIENTO RADNE

Codi de registre estatal d'autoconsum de l'emmagatzematge

CÓDIGO MUNICIPIO

Codi INE del Municipi del punt de subministrament

CÓDIGO MUNICIPIO INST

Codi INE del Municipi de la instal·lació de generació

CÓDIGO POSTAL

Codi postal del punt de subministrament

CÓDIGO POSTAL INST

Codi posta la instal·lació de generació

CÓDIGO PRETOR

Codi de registre estatal de producció de la instal·lació

CÓDIGO RADNE

Codi de registre estatal d'autoconsum de la instal·lació

CÓDIGO RAIPRE

Codi de registre autonòmic de producció de la instal·lació

CÓDIGO REGISTRO AUTONÓMICO

Codi de registre autonòmic

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Empresa distribuïdora a la qual es connecta el punt de subministrament

EMPRESA DISTRIBUIDORA INST

Empresa distribuïdora a la qual es connecta la instal·lació d'autoconsum

ENERGÍA MÁX ALMACENABLE

Energia màxima (kWh) de la instal·lació d'emmagatzematge

ESQUEMA MEDIDA

Núm. i ubicació dels equips de mesura

ESTADO

Alta o baixa en el registre

FECHA COMUNICACIÓN DISTRIBUIDORA

Data comunicació a l'empresa distribuïdora

FECHA INSCRIPCIÓN

Data de la inscripció en el registre

FECHA RECHAZO

Data rebutge comunicació a l'empresa distribuïdora

INDIVIDUAL/COLECTIVO

Tipus d'autoconsum segons el núm. de consumidors

MODALIDAD

Amb o sense excedents

MUNICIPIO

Municipi del punt de subministrament

MUNICIPIO INST

Municipi de la instal·lació de generació

NÚMERO CONSUMIDORES

Núm. de punts de subministrament associats a la instal·lació d'autoconsum

OBSERVACIONES RECHAZO

Motiu del rebuig al·legat per la distribuïdora

POBLACIÓN

Població del punt de subministrament

POBLACIÓN INST

Població de la instal·lació de generació

POTENCIA INSTALACIÓN

Potència instal·lada de la instal·lació de generació segons art 3h del RD 244/2019

POTENCIA PICO

Suma de les potencias màximes dels mòduls fotovoltaics en condicions estandar.

POTENCIA SALIDA

Potència d'eixida (kW) de la instal·lació d'emmagatzematge

PROVINCIA

Província del punt de subministrament

PROVINCIA INST

Província de la instal·lació de generació

SSAA

Serveis Auxiliars: menyspreables o no menyspreables

SUBTIPO TECNOLOGÍA

Subtipus de tecnologia

SUELO URBANO

Tipus de sòl on se situa la instal·lació de generació

TECNOLOGÍA

Tecnologia de la instal·lació de generació

TENSIÓN GENERACIÓN

Tensió (kV) d'interconnexió de la instal·lació de generació

TENSIÓN PUNTO CONEXIÓN

Tensió (kV) de connexió del punt de subministrament a la xarxa

TIPO INSTALACIÓN

Xarxa interior, pròxima a través de xarxa, xarxa interior de diversos consumidors (instal·lacions d'enllaç)

USO

Ús principal del punt de subministrament

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Font https://cindi.gva.es/es/inicio
Freqüència d'actualització Diaria
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 12
Visites totals 57
Creat Gener 15, 2024, 16:19 (CET)
Última actualització Abril 12, 2024, 05:26 (CEST)
Informació sobre les dades Informació disponible des de l'últim trimestre de 2019
Data de fi de dades 12 abril 2024