Conjunts de dades

Estimació de la població empadronada per codis postals

Informació de periodicitat anual que pretén oferir una aproximació a les xifres de població empadronada en cadascuna de les zones definides pels codis postals que siga totalment coherent amb les xifres oficials de població derivades del padró municipal d'habitants.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Dependent d'origen de dades
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 13
Visites totals 374
Creat Juny 26, 2019, 10:04 (CEST)
Última actualització Febrer 7, 2020, 12:16 (CET)