Recurs

Estimació de la població empadronada per codis ...

URL: http://www.pegv.gva.es/ca/temas/demografiaypoblacion/poblacion/padronmunicipalcontinuoexplotacionestadistica/estimaciondelapoblacionempadronadaporcodigospostales

Del resum del conjunt de dades

Informació de periodicitat anual que pretén oferir una aproximació a les xifres de població empadronada en cadascuna de les zones definides pels codis postals que siga totalment coherent...

Font: Estimació de la població empadronada per codis postals

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 7 Febrer 2020
Última actualització 7 Febrer 2020
Descargas recientes 2
Descargas totales 36
Format desconegut
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format HTML, és per això que rep 1 punts
Comprovat: 25 Setembre 2023