Conjunts de dades

Preus agraris de magatzem de la Comunitat Valenciana

Els Preus agraris en magatzem són indicadors periòdics dels preus que perceben els productors pels serveis i béns que comercialitzen. La seua difusió proporciona una major transparència als mercats.

S'obtenen a partir d'empreses col·laboradores que tenen la informació de la posició comercial que li interessa a l'Administració sobre preus d'eixida magatzem, per a complir amb els requisits d'informació estadística de Preus agraris exigida per les necessitats autonòmiques, nacionals i/o europees.

Aquest dataset recull les dades del preu mitjà ponderat dels productes sense IVA del producte a l'eixida del centre de condicionament, seleccionats, embalats i en el seu cas en palets. Els preus són en €/100kg.


Los Precios agrarios en almacén son indicadores periódicos de los precios que perciben los productores por los servicios y bienes que comercializan. Su difusión proporciona una mayor transparencia a los mercados.

Se obtienen a partir de empresas colaboradoras que tienen la información de la posición comercial que le interesa a la Administración sobre precios de salida almacén, para cumplir con los requisitos de información estadística de Precios agrarios exigida por las necesidades autonómicas, nacionales y/o europeas.

Este dataset recoge los datos del precio medio ponderado de los productos sin IVA del producto a la salida del centro de acondicionamiento, seleccionados, embalados y en su caso en palés. Los precios son en €/100kg.

Camp Descripció

Año Precio

Any del preu

Código Producto

Identificador del producte

Precio Medio Ponderado

Preu mitjà ponderat del producte per al conjunt de la Comunitat Valenciana sobre la base de la unitat de mesura

Producto castellano

Nom del producte en castellà

Producto valenciano

Nom del producte en valencià

Semana Precio

Setmana del preu

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Agricultura
Font https://portalagrari.gva.es/es/pye/informacio-de-preus-i-mercats
Freqüència d'actualització Setmanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 212
Creat Desembre 21, 2022, 13:00 (CET)
Última actualització Maig 29, 2024, 15:10 (CEST)
Informació sobre les dades Els preus indicats en el recurs són en €/100kg
Data d'inici de dades 20 abril 2015
Data de fi de dades 29 maig 2024