Conjuntos de datos

Precios agrarios de almacén de la Comunitat Valenciana

Els Preus agraris en magatzem són indicadors periòdics dels preus que perceben els productors pels serveis i béns que comercialitzen. La seua difusió proporciona una major transparència als mercats.

S'obtenen a partir d'empreses col·laboradores que tenen la informació de la posició comercial que li interessa a l'Administració sobre preus d'eixida magatzem, per a complir amb els requisits d'informació estadística de Preus agraris exigida per les necessitats autonòmiques, nacionals i/o europees.

Aquest dataset recull les dades del preu mitjà ponderat dels productes sense IVA del producte a l'eixida del centre de condicionament, seleccionats, embalats i en el seu cas en palets. Els preus són en €/100kg.


Los Precios agrarios en almacén son indicadores periódicos de los precios que perciben los productores por los servicios y bienes que comercializan. Su difusión proporciona una mayor transparencia a los mercados.

Se obtienen a partir de empresas colaboradoras que tienen la información de la posición comercial que le interesa a la Administración sobre precios de salida almacén, para cumplir con los requisitos de información estadística de Precios agrarios exigida por las necesidades autonómicas, nacionales y/o europeas.

Este dataset recoge los datos del precio medio ponderado de los productos sin IVA del producto a la salida del centro de acondicionamiento, seleccionados, embalados y en su caso en palés. Los precios son en €/100kg.

Campo Descripción

Año Precio

Año del precio

Código Producto

Identificador del producto

Precio Medio Ponderado

Precio medio ponderado del producto para el conjunto de la Comunitat Valenciana en base a la unidad de medida

Producto castellano

Nombre del producto en castellano

Producto valenciano

Nombre del producto en valenciano

Semana Precio

Semana del precio

Datos y recursos

Información adicional

Campo Valor
Origen de datos Conselleria de Agricultura
Fuente https://portalagrari.gva.es/es/pye/informacio-de-preus-i-mercats
Frecuencia de actualización Semanal
Geolocalización No
Visitas en los últimos 14 días 7
Visitas totales 212
Creado 21 Diciembre, 2022, 13:00 (CET)
Última actualización 29 Mayo, 2024, 15:10 (CEST)
Información sobre los datos Los precios indicados en el recurso son en €/100kg
Fecha de inicio de datos 20 abril 2015
Fecha de fin de datos 29 mayo 2024