Conjunts de dades

Qualitur Club

Qualitur Club és el col·lectiu integrat per les empreses i entitats turístiques de la Comunitat Valenciana que disposen de certificats en gestió de la qualitat, medi ambient i/o accessibilitat basats en els models reconeguts per Turisme i que fan que el nostre territori siga un destí cada vegada més sostenible, respectuós i competitiu. Dades bolcades amb informació de recursos i empreses turístiques i les seues certificacions vigents sota models reconeguts pel programa Qualitur.

Camp Descripció

recurso

Objecte recurs

recurso.baja

Indica si el recurs està donat de baixa a Qualitur (0:no, 1: si)

recurso.certificaciones[]

Llista amb les certificacions actuals del recurs

recurso.certificaciones[n].certi_codigo

Codi de la certificació

recurso.certificaciones[n].certi_nombre

Nom de la certificació

recurso.direccion

Objecte amb les dades de la direcció del recurs

recurso.direccion.cp

Codi postal

recurso.direccion.muni_codigo

Codi del municipi

recurso.direccion.muni_nombre

Nom del municipi

recurso.direccion.municipio

Objecte Municipi

recurso.direccion.nombre_via

Nom de la via

recurso.direccion.num_via

Nombre

recurso.direccion.prov_codigo

Codi província

recurso.direccion.prov_nombre

Nom de província

recurso.direccion.provincia

Objete Província

recurso.direccion.tipo_via

Objecte amb les dades del tipus de via

recurso.direccion.tipo_via.tipo_via_codigo

Codi del tipus de via

recurso.direccion.tipo_via.tipo_via_nombre

Nom del tipus de via

recurso.email

Email

recurso.nombre

Nom del recurs

recurso.signatura

Codi d'identificació del recurs

recurso.telefono

Telèfon

recurso.tipo_recurso

Objecte que identifica el tipus de recurs

recurso.tipo_recurso.tire_codigo

Codi d'identificació del tipus de recurs

recurso.tipo_recurso.tire_nombre

Nom o del tipus de recurs

recurso.web

Direcció Web

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Turisme Comunitat Valenciana-Qualitur
Font https://www.qualitur.gva.es/
Freqüència d'actualització Semestral
Geolocalització No
Creat Novembre 15, 2023, 15:36 (CET)
Última actualització Febrer 18, 2024, 13:43 (CET)
Data de fi de dades 18 febrer 2024