Conjunts de dades

Estadístiques de demandants actius desocupats 2024

Estadístiques de demandants actius desocupats per municipi i sector de la activitat econòmica.

Camp Descripció

ANYO

Any

COD_MUN

Codi Municipi

COD_PROV

Codi Província

COD_SECTOR

Codi Sector

DEMANDANTES

Nombre total de demandants

DESC_MUN

Municipi

DESC_PROV

Província

DESC_SECTOR

Sector

MES

Mes

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Mensual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 9
Visites totals 49
Creat Febrer 1, 2024, 18:30 (CET)
Última actualització Abril 2, 2024, 18:34 (CEST)
Data de fi de dades març 2024