Conjunts de dades

Estadístiques de demandants actius desocupats 2023

Estadístiques de demandants actius desocupats per municipi i sector de la activitat econòmica.

Camp Descripció

ANYO

Any

COD_MUN

Codi Municipi

COD_PROV

Codi Província

COD_SECTOR

Codi Sector

DEMANDANTES

Nombre total de demandants

DESC_MUN

Municipi

DESC_PROV

Província

DESC_SECTOR

Sector

MES

Mes

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Mensual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 175
Creat Febrer 1, 2023, 18:30 (CET)
Última actualització Gener 4, 2024, 18:31 (CET)
Data de fi de dades desembre 2023