Conjunts de dades

Usuaris ciclorutes 2024

Dades diàries d'usuaris totals (vianants, patinets i bicicletes) i ciclistes per les ciclorutes

Camp Descripció

DIA

Data del mostreig

ENTORN

Descipció de la cicloruta on s'ubica el mostreig

INTC

Intensitat d'usuaris ciclistes que han creuat la secció de mostreig en qualsevol dels sentits (subconjunt del camp INTU)

INTU

Intensitat total d'usuaris que han creuat la secció de mostreig en qualsevol dels sentits

PKE

Punt quilomètric on es fa el mostreig

PKECOOR

Coordenades geodèsiques del punt de mostreig (latitud i longitud)

PLUVIO

Precipitació enregistrada a l'entorn en l/m2

TIPUSE

Sistema de mostreig i anàlisi

TIPUSV

Tipologia de la cicloruta (genèrica, via verda, etc)

TRAM

Identificador o codi del punt de mostreig (cicloruta i pk)

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria competent en matèria de mobilitat
Font https://mediambient.gva.es/va/web/carreteras/aforos-car
Freqüència d'actualització Trimestral
Geolocalització Si
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 48
Creat Maig 22, 2024, 15:25 (CEST)
Última actualització Juny 12, 2024, 07:29 (CEST)
Data d'inici de dades 1 gener 2024
Data de fi de dades 30 abril 2024