Conjunts de dades

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats i resolts en la Comunitat Valenciana des del 2000 fins al 2023

Expedients de regulació d'ocupació, ERO i de regulació temporal d'ocupació, ERTO, sol·licitats i resolts en la Comunitat Valenciana des del 2000

Camp Descripció

AUTORIDAD_LABORAL

Autoritat laboral davant la qual es presenta l'expedient

CAUSA

Causa de la sol·licitud de l'expedient de regulació

COD_CNAE

Codi activitat econòmica

CON_TRAB_HOMBRES_EXT

Homes afectats amb concessió d'extinció

CON_TRAB_HOMBRES_RED

Homes afectats amb concessió de reducció

CON_TRAB_HOMBRES_SUS

Homes afectats amb concessió de suspensió

CON_TRAB_MUJERES_EXT

Dones afectades amb concessió d'extinció

CON_TRAB_MUJERES_RED

Dones afectades amb concessió de reducció

CON_TRAB_MUJERES_SUS

Dones afectades amb concessió de suspensió

CON_TRAB_SINDET_EXT

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió d'extinció

CON_TRAB_SINDET_RED

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió de reducció

CON_TRAB_SINDET_SUS

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió de suspensió

DESC_CNAE

Activitat econòmica

EMPRESA_MUN

Codi del municipi de l'empresa

EMPRESA_PROV

Codi de la província de l'empresa

ES_SIL_ADMIN

Indicador de silenci administratiu (S/N)

FECHA_CERTIFICA_SIL

Data certificació de silenci administratiu

FECHA_RES_FM

Data de resolució en cas de tractar-se d'un expedient la causa del qual siga per força major

FECHA_SOLICITUD

Data de sol·licitud

FECHA_SPEE

Data d'enviament al SPEE, Servei Públic d'Ocupació Estatal, de la documentació de l'expedient

FECHA_TRAS_SPEE

Data de comunicació final a l'autoritat laboral per a trasllat al SPEE

MOTIVO_SOLICITADO

Motiu sol·licitat de l'expedient de regulació

MUNICIPIO

Municipi en el qual l'empresa té la seua seu social. Consulte l'autoritat laboral davant la qual presenta la sol·licitud per a saber en quina província es troba el centre laboral afectat

PROVINCIA

Província en la qual l'empresa té la seua seu social

SECTOR

Sector al qual pertanyen les empreses

SOLICITA_EXTINCION

Sol·licita extinció expedient de regulació d'ocupació, ERO

SOLICITA_REDUCCION

Sol·licita reducció expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO

SOLICITA_SUSPENSION

Sol·licita suspensió expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO

TOTAL_CON_TRAB_EXT

Total de treballadors amb concessió d'extinció

TOTAL_CON_TRAB_RED

Total de treballadors amb concessió de reducció

TOTAL_CON_TRAB_SUS

Total de treballadors amb concessió de suspensió

TOTAL_TRAB_EXT

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat extinció

TOTAL_TRAB_RED

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat reducció

TOTAL_TRAB_SUS

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat suspensió

TRAB_HOMBRES_EXT

Homes per als quals s'ha sol·licitat extinció

TRAB_HOMBRES_RED

Homes per als quals s'ha sol·licitat reducció

TRAB_HOMBRES_SUS

Homes per als quals s'ha sol·licitat suspensió

TRAB_MUJERES_EXT

Dones per a les quals s'ha sol·licitat extinció

TRAB_MUJERES_RED

Dones per a les quals s'ha sol·licitat reducció

TRAB_MUJERES_SUS

Dones per a les quals s'ha sol·licitat suspensió

TRAB_SINDET_EXT

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat extinció

TRAB_SINDET_RED

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat reducció

TRAB_SINDET_SUS

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat suspensió

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Diària
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 196
Creat Gener 3, 2023, 11:02 (CET)
Última actualització Gener 1, 2024, 11:01 (CET)
Data de fi de dades 31 desembre 2023