Conjunts de dades

Dades de sinistralitat laboral en la Comunitat Valenciana 2016

Dades anuals de sinistres (accidents de treball) de la Comunitat Valenciana en format reutilitzable per al seu tractament i aprofitament per part de les persones usuàries.

Camp Descripció

ANYO

Any de l'accident

CNAE_DIVISIÓN

Text del CNAE de la divisió

CNAE_SECCIÓN

Text del CNAE de la secció

CNAE_SECTOR

Text del CNAE del sector

FORMA_LESIÓN

Text que indica la forma de lesió

GRAVEDAD

Lleu, Greu i Molt Greu, Mortal

LUGAR

Jornada de treball / in itinere

PROVINCIA

Província de l'accident

RANGO_EDAD

Rang d'edat de les persones accidentades

SEXO

Sexe del treballador

TIPO_DE_ACCIDENTE

No traumàtic/ Trànsit / Resta traumàtics

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)
Font https://invassat.gva.es/es/visor-estadistic-accidents-treball
Freqüència d'actualització anual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 2
Visites totals 16
Creat Abril 12, 2024, 09:58 (CEST)
Última actualització Abril 12, 2024, 09:58 (CEST)
Data d'inici de dades 2016
Data de fi de dades 2016