Conjunts de dades

Tresoreria - Caixa Fixa 2017

Atenció immediata de bestretes que poden derivar-se de l'activitat de les distintes conselleries segons el que disposa l'article 1 del Decret 24/1998, de 10 de març.

Camp Descripció

COD_CAJA_FIJA

Codi de la caixa fixa que genera la factura.

COD_CENTRO_GESTOR

Codi del centre gestor que genera la factura.

COD_CONSELLERIA

Codi de la conselleria que genera la factura.

COD_ECONOMICA

Codi del motiu econòmic de la factura.

COD_FACTURA

Codi de la factura.

DESC_CAJA_FIJA_C

Descripció en castellà de la caixa fixa que genera la factura.

DESC_CAJA_FIJA_V

Descripció en valencià de la caixa fixa que genera la factura.

DESC_CENTRO_GESTOR_C

Descripció en castellà del centre gestor que genera la factura.

DESC_CENTRO_GESTOR_V

Descripció en valencià del centre gestor que genera la factura.

DESC_CONSELLERIA_C

Descripció en castellà de la conselleria que genera la factura.

DESC_CONSELLERIA_V

Descripció en valencià de la conselleria que genera la factura.

DESC_ECONOMICA_C

Descripció en castellà del motiu econòmic de la factura.

DESC_ECONOMICA_V

Descripció en valencià del motiu econòmic de la factura.

DESC_FACTURA

Descripció de la factura.

EJERCICIO

Any de la factura.

FECHA_REGISTRO

Data de registre de la factura.

IMPORTE

Import de la factura.

MES

Mes de facturació.

NOMBRE_TERCERO

Nom de l'empresa emissora de la factura.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Anual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 5
Visites totals 197
Creat Febrer 7, 2020, 10:31 (CET)
Última actualització Febrer 7, 2020, 10:31 (CET)