Conjunts de dades

Dades relatives a les entitats i organitzacions inscrites en el registre de grups d'interés de la Generalitat

És el registre que facilita la identificació i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés. Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats i organitzacions, i en els casos previstos per la llei les persones físiques, que mantenen comunicacions per a influir en la presa de decisions públiques.

Camp Descripció

AMBITO_INT16

Àmbit/s d'interés - Família, infància i majors

AMBITO_INT3

Àmbit/s d'interés - Indústria i energia

AMBITO_ACT1

Àmbit d'actuació - Contactes

AMBITO_ACT2

Àmbit d'actuació - Activitats d'influència relacionades amb avantprojectes de llei o projectes de decrets del Consell

AMBITO_ACT3

Àmbit d'actuació - Processos especials de participació prèvia en l'elaboració de normes

AMBITO_ACT4

Àmbit d'actuació - Contribucions en consultes, tramits d'audiencia o informació publica, o qualsevol forma de participació

AMBITO_INT1

Àmbit/s d'interés - Agricultura, ramaderia, pesca

AMBITO_INT10

Àmbit/s d'interés - Administració i serveis públics

AMBITO_INT11

Àmbit/s d'interés - Salut

AMBITO_INT12

Àmbit/s d'interés - Medi ambient

AMBITO_INT13

Àmbit/s d'interés - Educació i formació

AMBITO_INT14

Àmbit/s d'interés - Inclusió i benestar social

AMBITO_INT15

Àmbit/s d'interés - Habitatge

AMBITO_INT17

Àmbit/s d'interés - Comerç i consum

AMBITO_INT18

Àmbit/s d'interés - Justícia

AMBITO_INT19

Àmbit/s d'interés - Tranparència, informació i comunicació

AMBITO_INT2

Àmbit/s d'interés - Participació i ciutadania

AMBITO_INT20

Àmbit/s d'interés - Tecnologia, universitat, investigació i innovació

AMBITO_INT21

Àmbit/s d'interés - Llengua i identitat

AMBITO_INT22

Àmbit/s d'interés - Economia i sector financer

AMBITO_INT23

Àmbit/s d'interés - Turisme

AMBITO_INT24

Àmbit/s d'interés - Mobilitat i transports

AMBITO_INT25

Àmbit/s d'interés - Relacions exteriors

AMBITO_INT26

Àmbit/s d'interés - Esports i temps lliure

AMBITO_INT27

Àmbit/s d'interés - Emergències i seguretat

AMBITO_INT4

Àmbit/s d'interés - Cooperació

AMBITO_INT5

Àmbit/s d'interés - Territori i urbanisme

AMBITO_INT6

Àmbit/s d'interés - Joventut

AMBITO_INT7

Àmbit/s d'interés - Empresa i competència

AMBITO_INT9

Àmbit/s d'interés - Cultura

CATEGORIA

Categoria

DIRECCION

Adresa

EMAIL

Adreça de correu electrònic

FECHA

Data d'inscripció en REGIA

NIF

Número de NIF del grup d'interés

NUM_REGIA

Número d'inscripció en el registre

SUBCATEGORIA

Subcategoria

TIPO_ORGANIZACION

Tipus d'organització

AMBITO_INT8

Àmbit/s d'interés - Treball i ocupació

NOMBRE_GI

Nom del grup d'interés

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Presidència de la Generalitat
Font https://gvaoberta.gva.es/va/consulta-regia
Freqüència d'actualització Dependiente de origen de datos
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 21
Creat Desembre 18, 2023, 16:57 (CET)
Última actualització Febrer 25, 2024, 16:05 (CET)
Data de fi de dades 25 febrer 2024