Conjunts de dades

Mapa sanitari de la Comunitat Valenciana

És una eina de gestió sanitària on s'integra informació territorial aportada pel tramero censal de l'INE, informació sobre estructures sanitàries de la Conselleria de Sanitat i informació poblacional del SIP (Sistema d'Informació Sanitària). Es presenta com un fitxer en format csv en el qual es representa tota la informació a nivell de tram INE. També s’inclouen una sèrie de capes cartogràfiques en format shapefile i json a les quals s’accedeix a través de les següents URL:


Es una herramienta de gestión sanitaria donde se integra información territorial aportada por el tramero censal del INE, información sobre estructuras sanitarias de la Conselleria de Sanitat e información poblacional del SIP (Sistema de Información Sanitaria). Se presenta como un fichero en formato csv en el cual se representa toda la información a nivel de tramo INE. También se incluyen una serie de capas cartográficas en formato shapefile y json a las que se accede a través de las siguientes URL:

Camp Descripció

CENTRO_ADULTO(COD)

Indica el codi de centre de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

CENTRO_ADULTO(DESC)

Indica el descriptiu de centre de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

CENTRO_NIÑO(COD)

Indica el codi de centre de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

CENTRO_NIÑO(DESC)

Indica el descriptiu de centre de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

CODIGO_POSTAL

Codi postal de correus.

DESDE

Extrem inferior del tram INE (format numèric).

DESDE_CUALIF

Qualificador de l'extrem inferior del tram INE (pot ser nul)

DISTRITO

Codi INE de districte censal.

DPTO_ADULTO(COD)

Indica el codi de departament de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

DPTO_ADULTO(DESC)

Indica el descriptiu de departament de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

DPTO_NIÑO(COD)

Indica el codi de departament de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

DPTO_NIÑO(DESC)

Indica el descriptiu de departament de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

ENTIDAD(COD)

Codi INE d'entitat singular.

ENTIDAD(DESC)

Descripció d'entitat singular (font INE).

HASTA

Extrem superior del tram INE (format numèric).

HASTA_CUALIF

Qualificador de l'extrem superior del tram INE (pot ser nul)

LOCALIDAD(COD)

Codi INE de localitat.

LOCALIDAD(DESC)

Descripció de localitat (font INE).

NUCLEO(COD)

Codi INE de nucli.

NUCLEO(DESC)

Descripció de nucli (font INE).

PROVINCIA(COD)

Codi INE de província.

PROVINCIA(DESC)

Descripció de província (font INE).

SECCION

Codi INE de secció censal.

SUBSECCION

Codi INE de subsecció censal.

TIPO

Tipus de numeració del tram INE (parell, imparell, SN).

TIPO_VIA

Classificació de via segons la seua tipologia (avinguda, carrer, carretera, etc.)

VIA(COD)

Codi INE de via.

VIA(DESC)

Descriptiu de via (font INE).

ZONA_ADULTO(COD)

Indica el codi de zona bàsica de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

ZONA_ADULTO(DESC)

Indica el descriptiu de zona bàsica de salut que correspon als adults (>= 15 anys) assignats per residència a aquest tram.

ZONA_NIÑO(COD)

Indica el codi de zona bàsica de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

ZONA_NIÑO(DESC)

Indica el descriptiu de zona bàsica de salut que correspon als xiquets (<15 anys) assignats per residència a aquest tram.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Font http://www.san.gva.es
Freqüència d'actualització Mensual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 53
Visites totals 1797
Creat Juliol 27, 2022, 08:50 (CEST)
Última actualització Abril 9, 2024, 08:57 (CEST)
Data d'inici de dades 12 juliol 2021
Data de fi de dades 5 abril 2024