Conjunts de dades

Certificació energètica d'edificis

Registre dels certificats d'eficiència energètica dels edificis en la Comunitat Valenciana. La informació continguda se segmenta per anys i províncies. L'any correspon a l'any de finalització i presentació davant l'Administració del registre del CEE (pagament de la taxa).

Camp Descripció

ANYO_CONSTRUCCION

Any de sol·licitud de la llicència d'obres de construcció o, en defecte d'això, any de construcció que consta en la Seu Electrònica del Cadastre.

CODIGO_POSTAL

Codi Postal.

CONSUMO_EP_LETRA

Lletra corresponent a l'indicador principal de consum anual d'energia primària no renovable, segons escala de qualificació energética.

CONSUMO_EP_VALOR

Valor de l'indicador principal de consum anual d'energia primària no renovable( kWh/m2 año).

DIRECCION

Direcció de l'edifici o part de l'edifici.

EMISIONES_CO2_LETRA

Lletra corresponent a l'indicador principal d'emissions anuals de CO2, segons escala de qualificació energètica.

EMISIONES_CO2_VALOR

Valor de l'indicador principal d'emissions anuals de CO2 (kg CO2/m2 año).

MUNICIPIO

Municipi on se situa l'edifici o part de l'edifici.

PROVINCIA

Província on se situa l'edifici o part de l’edifici.

REFERENCIA_CATASTRAL

Referència/es cadastral/s separades per una coma, segons informació disponible en la Seu Electrònica del Cadastre. En edificis de Nova Construcció la referència cadastral no està disponible per a registres anteriors a 2016.

REGISTRO

Número d'identificació en el Registre de CEE Comunitat Valenciana. Exemple: E2018VJ089241 - E: existent ( N: nova construcció, R: reformes). 2018: any inicie registre. V: ús residencial ( T : ús terciari). J: lletra aleatòria de control. 089241: número consecutiu de registre

TIPO_REGISTRO

Nou, Existent, Reforma ( reformes i ampliacions de les contemplades en l'article 3.1 d) del Reial decret 390, 2021).

USO_EDIFICIO

Classificats segons els següents usos: Habitatge Individual, Edifici d'Habitatges (Bloc Complet), Habitatge/s Unifamiliar, Local Comercial, Centre d'ensenyament, Edifici Comercial, Hospital, Hotel, Instal·lacions Esportives, Oficines, Restaurant, Altres.

VALIDO_HASTA

Data màxima de validesa del CEE, segons el contemplat en l'article 13 del Reial decret 390/2021. La data màxima de validesa és de deu anys, comptats des de la data de validació de la qualificació energètica per part del tècnic certificador, excepte quan la qualificació energètica és G, que serà de cinc anys. Aquells certificats registrats abans de l'entrada en vigor del RD 390/2021 i que tingueren una qualificació energètica G, la validesa màxima és de 10 anys.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
Font https://gceedadesobertes.aven.es/dadesobertes
Freqüència d'actualització semestral
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 28
Visites totals 362
Creat Febrer 28, 2023, 10:26 (CET)
Última actualització Abril 9, 2024, 10:12 (CEST)
Informació sobre les dades Aquest dataset conté informació històrica corresponent als últims deu anys.
Data de fi de dades 9 abril 2024