Conjunts de dades

Mesuraments per hores de contaminants atmosfèrics i ozó de la Comunitat Valenciana 2007

Mesuraments per hores de contaminants atmosfèrics i ozó de la Comunitat Valenciana

Camp Descripció

As

Mesurament corresponent a l'arsènic

BaA

Mesurament corresponent al benzo(a)antracé

BaP

Mesurament corresponent al benzo(a)piré

BbFA

Mesurament corresponent al benzo(b)fluoranteno

BjFA

Mesurament corresponent al benzo(j)fluoranteno

BkFA

Mesurament corresponent al benzo(k)fluoranteno

C6H6

Mesurament corresponent al benzé

C7H8

Mesurament corresponent al tolueno

C8H10

Mesurament corresponent al xilé

CH4

Mesurament corresponent al metà

CO

Mesurament corresponent al monòxid de carboni

COD_ESTACION

Codi de l'estació

Cd

Mesurament corresponent al cadmi

DahA

Mesurament corresponent al dibenzo(a,h)antracé

Direc.

Mesurament corresponent a la direcció del vent

FA

Mesurament corresponent al fluoranteno

FECHA

Data dels mesuraments

H.Rel.

Mesurament corresponent a la humitat relativa

H2S

Mesurament corresponent al sulfur d'hidrogen

HCT

Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos totals

HMN

Mesurament corresponent a hidrocarburs no metànics

HNM

Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos no metànics

HORA

Hora en la qual es realitzen les mesuraments

IcdP

Mesurament corresponent al indeno(1,2,3-c,d)piré

NH3

Mesurament corresponent a l'amoníac

NO

Mesurament corresponent al monòxid de nitrogen

NO2

Mesurament corresponent al diòxid de nitrogen

NOM_ESTACION

Nom de l'estació

NOx

Mesurament corresponent als òxids de nitrogen totals

Ni

Mesurament corresponent al níquel

O3

Mesurament corresponent a l'ozó

PM1

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 1µm)

PM10

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 10 µm)

PM2.5

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 2,5 µm)

PST

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió totals

Pb

Mesurament corresponent al plom

Precip.

Mesurament corresponent a la precipitació

Pres.

Mesurament corresponent a la pressió baromètrica

R.Sol.

Mesurament corresponent a la radiació solar

Ruido

Mesurament corresponent al nivell sonor equivalent

SO2

Mesurament corresponent al diòxid de sofre

Temp.

Mesurament corresponent a la temperatura mitjana

UV-B

Mesurament de radiació ultraviolada b entre 315 - 280 nm de longitud d'ona que és la que pot generar problemes per l'exposició al sol

Veloc.

Mesurament corresponent a la velocitat del vent

Veloc.max.

Mesurament corresponent a la velocitat màxima del vent

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Font http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-control-de-la-contaminacion-atmosferica
Freqüència d'actualització Mensual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 4
Visites totals 157
Creat Desembre 15, 2020, 08:30 (CET)
Última actualització Desembre 15, 2020, 08:35 (CET)
Data de fi de dades desembre 2007