Conjunts de dades

Béns immobles de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià

Béns immobles d'interés cultural (BIC) i de rellevància local (BRL) geolocalitzats.

Camp Descripció

CATEGORIA

Categoria del bé

CLASIFICACION

Tipus de classificació del bé

CODCATEGORIA

Codi de categoria del bé

CODCLASIFICACION

Codi de classificació

DENOMINACION

Denominació del bé

IGPCV

Codi identificador de l'immoble segons l'Inventari General de Patrimoni de la Comunitat Valenciana

MUNICIPIO

Municipi

PROVINCIA

Província

UTMESTE

Distància en metres a l'est segons el sistema de coordenades UTM

UTMNORTE

Distància en metres al Nord segons el sistema de coordenades UTM

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Vicepresidència primera, Conselleria de Cultura i Esport
Font https://cultura.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general
Freqüència d'actualització Bimestral
Geolocalització Si
Creat Novembre 6, 2023, 14:55 (CET)
Última actualització Gener 15, 2024, 07:45 (CET)
Data de fi de dades 15 gener 2024