Conjunts de dades

Convenis subscrits per la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental en 2019

Informació detallada dels convenis signats per la Generalitat i el seu sector públic instrumental, amb el text íntegre.

Camp Descripció

COD_ADENDA_CONV

Codi addenda

COD_CONVENIO

Codi del conveni

COD_EJERCICIO_PARTE

Codi de la part de la convocatòria

COD_ENMARCADO_CONV

Codi del conveni marc

COD_ENTIDAD_EXTERNA_PARTE

Codi de l'entitat externa de la part de la convocatòria

COD_ORGANO_CONV

Codi de l'òrgan

COD_ORGANO_PARTE

Codi de l'òrgan de la part de la convocatòria

COD_PARTE

Codi de la part de la convocatòria

COD_TIPODOCV_CONV

Codi tipus DocV

COD_TIPO_ENTIDAD_CONV

Tipus d'entitat

COD_TIPO_ENTIDAD_PARTE

Codi del tipus d'entitat de la part de la convocatòria

DESC_ADENDA_C_CONV

Descripció addenda en castellà

DESC_ADENDA_V_CONV

Descripció addenda en valencià

DESC_CONVENIO_C

Descripció del conveni en castellà

DESC_CONVENIO_V

Descripció del conveni en valencià

DESC_ENMARCADO_C_CONV

Descripció del conveni marc en castellà

DESC_ENMARCADO_V_DESC

Descripció del conveni marc en valencià

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_C_CONV

Descripció de l'entitat externa en castellà

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_C_PARTE

Descripció de l'entitat externa de la part de la convocatòria en castellà

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_V_CONV

Descripció de l'entitat externa en valencià

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_V_PARTE

Descripció de l'entitat externa de la part de la convocatòria en valencià

DESC_FICHERO_C_CONV

Descripció del fitxer en castellà

DESC_FICHERO_V_CONV

Descripció del fitxer en valencià

DESC_INDICADOR_ACTIVO_PARTE

Descripció de l'indicador actiu de la part de la convocatòria

DESC_LUGAR_FIRMA_PARTE

Descripció del lloc de la firma de la part de la convocatòria

DESC_MATERIAS_C_CONV

Descripció de les matèries en castellà

DESC_MATERIAS_V_CONV

Descripció de les matèries en valencià

DESC_MODIFICACIONES_C_CONV

Descripció de les modificacions de la convocatòria en castellà

DESC_MODIFICACIONES_V_CONV

Descripció de les modificacions de la convocatòria en valencià

DESC_MOTIVOS_CIERRE_C_CONV

Descripció dels motius de tancament de la convocatòria en castellà

DESC_MOTIVOS_CIERRE_V_CONV

Descripció dels motius de tancament de la convocatòria en valencià

DESC_NOMBRE_FICHERO_C_CONV

Descripció del nom del fitxer en castellà

DESC_NOMBRE_FICHERO_V_CONV

Descripció del nom del fitxer en valencià

DESC_OBLIGACIONES_C_CONV

Descripció de les obligacions en castellà

DESC_OBLIGACIONES_C_PARTE

Descripció de les obligacions de la part de la convocatòria en castellà

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_C_CONV

Descripció de les obligacions econòmiques en

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_C_PARTE

Descripció de les obligacions econòmiques de la part de la convocatòria en castellà

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_V_CONV

Descripció de les obligacions econòmiques en valencià

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_V_PARTE

Descripció de les obligacions econòmiques de la part de la convocatòria en valencià

DESC_OBLIGACIONES_V_CONV

Descripció de les obligacions en valencià

DESC_OBLIGACIONES_V_PARTE

Descripció de les obligacions de la part de la convocatòria en valencià

DESC_ORGANO_C_CONV

Descripció de l'òrgan en castellà

DESC_ORGANO_C_PARTE

Descripció de l'òrgan de la part de la convocatòria en castellà

DESC_ORGANO_V_CONV

Descripció de l'òrgan en valencià

DESC_ORGANO_V_PARTE

Descripció de l'òrgan de la part de la convocatòria en valencià

DESC_PUBLICACION_OFICIAL_CONV

Descripció de la publicació oficial de la convocatòria en castellà

DESC_TIPODOCV_C_CONV

Descripció tipus DocV en castellà

DESC_TIPODOCV_V_CONV

Descripció tipus DocV en valencià

DESC_TIPO_ENTIDAD_C_CONV

Descripció del tipus d'entitat en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_C_PARTE

Descripció del tipus d'entitat de la part de la convocatòria en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_EXTERNA_C_PARTE

Descripció del tipus d'entitat externa de la part de la convocatòria en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_EXTERNA_V_PARTE

Descripció del tipus d'entitat externa de la part de la convocatòria en valencià

DESC_TIPO_ENTIDAD_V_CONV

Descripció del tipus d'entitat en valencià

DESC_TIPO_ENTIDAD_V_PARTE

Descripció del tipus d'entitat de la part de la convocatòria en valencià

DESC_URL_PUBLICACION_OFICIAL_CONV

Descripció de la publicació oficial de la convocatòria en valencià

DESC_VIGENCIA_PLAZO_C_CONV

Descripció del termini de la vigència de la convocatòria en castellà

DESC_VIGENCIA_PLAZO_V_CONV

Descripció del termini de la vigència de la convocatòria en valencià

EJERCICIO_CONV

Any del conveni

FECHA_CIERRE_CONV

Data fi de tancament de la convocatòria

FECHA_FIN_VIGENCIA_MAX_CONV

Data fi de vigència màxima de la convocatòria

FECHA_FIRMA_CONV

Data de firma del conveni

FECHA_FIRMA_PARTE

Data de la firma de la part de la convocatòria,

FECHA_PUB_OFICIAL_CONV

Data de publicació oficial de la convocatòria

IMPORTE_CONV

Import de la convocatòria

IMPORTE_PARTE

Import de la part de la convocatòria

INDICADOR_ACTIVO_CONV

Indicador actiu

NUMERO_REGISTRO_CONV

Número de registre del conveni

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Anual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 8
Visites totals 317
Creat Febrer 6, 2020, 19:56 (CET)
Última actualització Febrer 6, 2020, 19:56 (CET)