Conjunts de dades

Estimacions de població de la Comunitat Valenciana

Proporcionen unes xifres de població resident en àmbits subprovincials (comarques i municipis) el més aproximades a la realitat que siga possible, partint de la informació demogràfica disponible. Els resultats es presenten desagregats segons característiques demogràfiques bàsiques com el sexe, l'edat i la nacionalitat i s'han calculat de manera que siguen coherents amb els de les operacions estadístiques de l'INE, Estimacions intercensals de població i Xifres de població.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització depenent d’origen de dades
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 9
Visites totals 221
Creat Juny 26, 2019, 10:04 (CEST)
Última actualització Febrer 7, 2020, 12:16 (CET)