Conjunts de dades

Estadística de noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana

Informació amb perioditat anual sobre noms i cognoms més freqüents, així com les freqüències d’aquests per a qualsevol àmbit de la Comunitat Valenciana, prenent en consideració les variables d'edat i nacionalitat en el cas dels noms i la nacionalitat en el cas dels cognoms.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització depenent d’origen de dades
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 12
Visites totals 247
Creat Juny 26, 2019, 10:04 (CEST)
Última actualització Setembre 20, 2023, 16:45 (CEST)