Conjunts de dades

Centres docents de la Comunitat Valenciana

Guia de centres docents públics, privats concertats i privats de la Comunitat Valenciana d'educació infantil, primària, especial,secundària, batxillerat, formació professional, educació per a persones adultes, ensenyaments de règim especial(escoles oficials d'idiomes, música i dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic i ensenyaments esportius) i sistemes estrangers.Veja les dades en el visor de l'Institut Cartogràfic Valencià: https://bit.ly/3fbPxye

Camp Descripció

CIF

CIF

CODIGO

Codi del Centre

CODIGO_POSTAL

Codi postal

COD_EDIFICACION

Codi d'edificació

COMARCA

Comarca

DENOMINACION

Denominació del centre

DENOMINACION_ESPECIFICA

Denominació específica del centre

DENOMINACION_GENERICA_ES

Tipus de centre en Castellà

DENOMINACION_GENERICA_VAL

Tipus de centre en valencià

DIRECCION

Adreça

FAX

Fax

LATITUD

Latitud

LOCALIDAD

Localitat

LONGITUD

Longitud

NUMERO

Número

PROVINCIA

Província

REGIMEN

Règim

TELEFONO

Telèfon

TIPO_VIA

Tipus de via

TITULARIDAD

Titularitat

URL_ES

Adreça en castellà de l'enllaç web a la informació del centre

URL_VA

Adreça en valencià de l'enllaç web a la informació del centre

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Òrgan competent en centres docents
Font https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/guia-de-centros-docentes
Freqüència d'actualització Setmanal (els diumenges)
Geolocalització Si
Visites en els últims 14 dies 28
Visites totals 1162
Creat Juny 2, 2021, 12:43 (CEST)
Última actualització Abril 14, 2024, 17:30 (CEST)
Informació sobre les dades El valor '-1' indica que no existeixen dades d'origen.
Data de fi de dades 14 abril 2024