Conjunts de dades

Alumnat matriculat en centres de Formació de Persones de Adultes 2022

Detall de l'alumnat matriculat en centres de formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat desglossat per grups.

Camp Descripció

COD_FPA

Codi de centre

COD_MUN

Codi de municipi

COD_NIVEL

Codi de nivell

COD_PROGRAMA

Codi de programa

COD_PROV

Codi de província

COD_TURNO

Codi de torn

CURSO_ACAD

Any acadèmic

DESC_NIVEL

Descripció de nivell

DESC_PROGRAMA

Descripció de programa

DESC_TURNO

Torn

NOM_FPA

Nom del centre

NOM_MUN

Municipi

NOM_PROV

Província

NUM_ALUMNOS

Nombre d'alumnes

NUM_GRUPOS

Nombre de grups

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Últim dia d'octubre, desembre i maig
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 8
Visites totals 157
Creat Gener 25, 2023, 16:24 (CET)
Última actualització Maig 31, 2023, 17:30 (CEST)
Data de fi de dades 2022