Conjunts de dades

Alumnat matriculat en Escoles Oficials d'Idiomes 2020

Detall de l'alumnat matriculat en les Escoles Oficials d'Idiomes agrupats per nivells d'ensenyament.

Camp Descripció

ANYO_ACADEMICO

Any acadèmic

COD_EOI

Codi del centre

COD_MUN

Codi de municipi

COD_NIVEL

Codi del nivell

COD_PROV

Codi de província

CURSO

Curs

DESC_NIVEL

Descripció del nivell

IDIOMA

Idioma

NOM_MUN

Municipi

NOM_PROV

Província

NUM_ALUMNOS

Nombre d'alumnes

NUM_GRUPOS

Nombre de grups

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització Últim dia d'octubre, desembre i maig
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 4
Visites totals 188
Creat Juny 1, 2021, 16:30 (CEST)
Última actualització Juliol 1, 2021, 08:10 (CEST)
Data de fi de dades 2020