Conjunts de dades

Llistat de contractes inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana 2024

En este conjunt de dades es recopilen tots els contractes públics adjudicats per la Generalitat Valenciana inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (REGCON).

Camp Descripció

Acuerdo/Contrato marco

S'indicarà si és un Contracte basat en un Acord marc o no

CIF/NIF (enmascarado)

Codi d'Identificació Fiscal o Número d'Identificació Fiscal de l'adjudicatari

CPV

Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública)

Causa de resolución

Causa de resolució del contracte

Clase de contrato

Classe de contracte: menor o no menor

Concepto

Concepte del lot

Conselleria/Ent. adjud.

Conselleria o Entitat adjudicadora del contracte

Contrato reservado

Contracte reservat a Centres Especials d'Ocupació i empreses d'inserció

Código CPV

Codi assignat al contracte segons el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública)

Ejercicio

Exercici pressupostari

Exp. acuerdo marco o SDA

S'informa l'expedient del contracte pare quan es tracta d'un contracte basat en acord marc o basat en un sistema dinàmic d'adquisició

Expediente

Número d'expedient del contracte

Fecha adjudicación

Data en la qual s'ha adjudicat el contracte

Fecha de conclusión

Data en la qual finalitza el contracte

Fecha de incidencia IDE

Data de la incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari

Fecha de incidencia MPI

Data de la incidència de modificació de terminis o imports

Fecha formalización

Data en la qual s'ha formalitzat el contracte

Fecha prev. finalización

Data prevista per a la finalització del contracte

Fecha prev. sin garantía

Data prevista per a la finalització del contracte sense període de garantia

Fecha publ. adj/form BOE

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat

Fecha publ. adj/form DOCV

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Fecha publ. adj/form DOUE

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea

Fecha publ. adj/form PERFIL

Data de publicació de l'adjudicació/ formalització en el perfil del contratant

Fecha publ. licit. BOE

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat

Fecha publ. licit. DOCV

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Fecha publ. licit. DOUE

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea

Fecha publ. licit. PERFIL

Data de publicació de la licitació en el perfil del contratant

Finan. con fondos europeos

S'indica si el contracte està o no finançat amb fons europeus

Fondo europeo

Tipus de fons europeu aplicat

Forma de adjudicación

Mitjà utilitzat per a l'adjudicació del contracte

Fórmulas rev. de precios

Fórmules de revisió de preus aplicades al contracte

Imp. adjud. IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'import adjudicat.

Imp. adjud. sin IVA

Import adjudicat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Imp. definitivo contrato

Import definitiu del contracte

Imp. total adjud.

Import total adjudicat del contracte

Imp. total final contrato

Import total final del contracte

Imp. unitarios sin IVA

Imports unitaris del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Importe definitivo lote

Import definitiu del lot del contracte

Importe licit. IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de la licitació del contracte

Importe licit. sin IVA

Import de la licitació del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Importe lote IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit del lot del contracte

Importe lote sin IVA

Import del lot del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Importe total licit.

Import total de la licitació del contracte

Importe total lote

Import total del lot del contracte

Incl. clau. respons.

Inclusió de clàusules de responsabilitat social: si o no

Lugar ejecución

Lloc d'execució del contracte

Nacionalidad adjudicatario

Nacionalitat de l'adjudicatari del contracte

Nombre (o razón social)

Nom o raó social de l'adjudicatari

Num. anualidades prev.

Nombre d'anualitats previstes del contracte

Num. empresas invitadas

Nombre d'empreses convidades per a la licitació del contracte

Num. licitadores

Nombre de licitadors del contracte

Número de lotes

Nombre de lots en els quals es divideix el contracte

Número de registro

Número de registre adjudicat al contracte

Número de unidades

Nombre d’unitats

Objeto

Objecte del contracte

PYME

S'indica si l'adjudicatari és o no una PIME (Petita i mitjana empresa)

Plazo de ejecución

Termini d'execució del contracte

Plazo max. contrato

Termini màxim del contracte incloses les pròrrogues

Procediment

Procediment d'adjudicació del contracte

Revisión de precios

Aplicació de revisió de preus al contracte

Sistema de precios

Sistema de preus emprat en el contracte

Tiene incidencias (IDE)

Incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari

Tiene incidencias (MPI)

Incidència de modificació de terminis o imports

Tipo

Tipus de contracte

Tipo de conclusión

Tipus de conclusió del contracte

Tipo tramitación

Tipus de tramitació del contracte: ordinari, urgent o emergència

UTE

Unió Temporal d'Empreses

Unidad

Unitat Administrativa adjudicadora del contracte

Unidades plazo ejecución

Indica si es tracta de dies, mesos o anys

Unidades plazo max.

Indica si es tracta de dies, mesos o anys

Valor estimado sin IVA

Valor estimat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Font https://hisenda.gva.es/es/web/subsecretaria/contratacion-regcontratos
Freqüència d'actualització Diaria
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 9
Visites totals 41
Creat Gener 13, 2024, 08:41 (CET)
Última actualització Abril 12, 2024, 05:12 (CEST)
Informació sobre les dades Cercador del Registre Oficial de Contractes: https://gvaoberta.gva.es/va/registre-oficial-contractes-gva; Visor de contractació: https://gvaoberta.gva.es/va/visor-contractacio
Data de fi de dades 2024