Conjunts de dades

Dades de turisme sobre allotjament rural a la Comunitat Valenciana

Dades setmanals amb informació d'empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Es denomina allotjament turístic rural el prestat en les modalitats de casa rural, hotel rural, blocs i conjunts d'apartaments turístics, habitatges d'ús turístic i acampada en finca particular amb habitatge habitat, de manera habitual i mitjançant preu, en zones que no es troben en algun dels següents suposats:
a) Que el seu terme municipal siga limítrof amb la mar, llevat que se situen en zones l'ús de les quals siga eminentment agrícola, ramader o forestal, o que presenten un interés mediambiental, cultural o visual que resulte d'acord amb l'aplicació d'altres polítiques sectorials i permeta la dinamització econòmica de l'entorn.
b) Que es troben inclosos o vinculats a una Àrea Metropolitana.
c) Que el model d'ocupació i ús del territori del seu terme municipal siga urbà i no responga al model rural tradicional.
d) Que se situen en zones residencials, encara que el municipi no es trobe en els supòsits previstos en els apartats anteriors.


Datos semanales con información de empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Se denomina alojamiento turístico rural el prestado en las modalidades de casa rural, hotel rural, bloques y conjuntos de apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y acampada en finca particular con vivienda habitada, de forma habitual y mediante precio, en zonas que no se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que su término municipal sea limítrofe con el mar, salvo que se ubiquen en zonas cuyo uso sea eminentemente agrícola, ganadero o forestal, o que presenten un interés medioambiental, cultural o visual que resulte acorde con la aplicación de otras políticas sectoriales y permita la dinamización económica del entorno.
b) Que se encuentren incluidos o vinculados a un Área Metropolitana.
c) Que el modelo de ocupación y uso del territorio de su término municipal sea urbano y no responda al modelo rural tradicional.
d) Que se ubiquen en zonas residenciales, aun cuando el municipio no se encuentre en los supuestos previstos en los apartados anteriores.

(art. 64 Decreto 10/2021, de 22 de enero)

Camp Descripció

Categoria

Núm. d'estreles (d'1 a 5)

Cod. Categoria

Codi de categoria

Cod. Modalidad

Codi de modalitat

Cod. Municipio

Codi del municipi

Cod. Provincia

Codi de província

Cod. Regimen

Codi de règim

Cod. Situación

Codi de situació

Cod. Tipo Via

Codi del tipus de via

Cod.Estado

Codi d'estat

Direccion

Adreça de l'establiment

Días Periodo

Dies de la setmana que roman obert (dilluns a diumenge)

Email

Email de l'establiment

Estado

Estat de l'establiment (Alta o tancament temporal)

Fecha Alta

Data d'alta en el registre

Fecha Baja

Data de baixa en el registre

Habitaciones

Número d'habitacions

Modalidad

Nom de la modalitat de l'establiment (Casa rural, alberg, acampada en finca particular)

Municipi

Nom del municipi en què se situa l'establiment

Nombre

Nom de l'establiment

Numero

Número de via en què se situa l'establiment

Periodo

Període d'obertura de l'establiment (Tot l'any o períodes)

Plazas

Número de places

Província

Nom de la província en què se situa l'establiment

Regimen

Si l'allotjament és compartit o no

Signatura

Número d'inscripció en el Registre

Situación

Urbano-No urbà

Tipo via

Tipus de via

Via

Nom de la via en què se situa l'establiment

Web

Web de l'establiment

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Turisme
Font http://www.turisme.gva.es
Freqüència d'actualització semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 6
Visites totals 228
Creat Octubre 26, 2022, 16:50 (CEST)
Última actualització Abril 14, 2024, 10:42 (CEST)
Informació sobre les dades El recurs històric conté les dades de les empreses donades d'alta en el registre en qualsevol moment comprés entre la data d'inici de recollida de dades i la data d'extracció de les dades per a la seua publicació. El recurs d'últim període conté les dades d'aquelles empreses que romanen actives o donades d'alta en el registre en la data d'extracció de dades.
Data d'inici de dades 1 octubre 2020
Data de fi de dades 14 abril 2024