Conjunts de dades

Dades de turisme sobre agències de viatges a la Comunitat Valenciana

Dades setmanals amb informació d'empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Tenen la consideració d'agències de viatges les persones físiques o jurídiques, que, sense perjudici de la realització de qualsevol activitat de mediació o organització de serveis turístics, es dediquen a l'oferta, contractació i execució de viatges combinats.


Datos semanales con información de empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Tienen la consideración de agencias de viajes las personas físicas o jurídicas, que, sin perjuicio de la realización de cualquier actividad de mediación u organización de servicios turísticos, se dedican a la oferta, contratación y ejecución de viajes combinados.

(art. 2 Decreto 101/2018, de 27 de julio)

Camp Descripció

CODGRUPO

Codi de grup d'establiment

COD_ESTADO

Codi de l'estat de l'establiment

COD_TIPO

Codi de tipus d'establiment

COD_TIPOVIA

Codi del tipus de via

COMARCA

Nom de la comarca

COMA_CODIGO

Codi de la comarca

CP

Codi postal

DIRECCION

Adreça de l'establiment

EMAIL

Email de l'establiment

ESTADO

Estat de l'establiment (Alta, baixa)

FAX

Fax de l'establiment

FECHA_AUTORIZACION

Data d'autorització per al desenvolupament de la seua activitat

FECHA_CSV

Data de descàrrega del csv

GRUPO

Grup d'establiment (Majorista, minorista)

MUNICIPIO

Nom del municipi

MUNI_CODIGO

Codi de municipi

NOMBRE

Nom de l'establiment

NUMVIA

Número de la via en què se situa l'establiment

PROVINCIA

Nom de la província

PROV_CODIGO

Codi de província

SIGNATURA

Número d'inscripció en el Registre

TELEFONO

Telèfon de l'establiment

TIPO

Tipus d'establiment (Casa central, sucursal)

VIA

Nom de la via en què se situa

WEB

Web de l'establiment

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Turisme
Font http://www.turisme.gva.es
Freqüència d'actualització semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 11
Visites totals 196
Creat Octubre 26, 2022, 16:50 (CEST)
Última actualització Març 3, 2024, 12:45 (CET)
Data d'inici de dades 1 octubre 2020
Data de fi de dades 3 març 2024