Conjunts de dades

Dades sobre turisme actiu a la Comunitat Valenciana

Dades setmanals amb informació d'empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Són empreses de turisme actiu les dedicades a proporcionar al públic en general, de manera habitual i professional, mitjançant preu, activitats turístiques d'esbarjo, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se, sense degradar-los, bàsicament dels recursos que ofereix la pròpia naturalesa en el mitjà en què es desenvolupen i a les quals és inherent el factor risc o cert grau de destresa per a la seua pràctica. Per a la pràctica de les activitats disposaran d'equips i material homologats i, excepcionalment, es podran utilitzar recursos diferents als que ofereix la naturalesa.


Datos semanales con información de empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Son empresas de turismo activo las dedicadas a proporcionar al público en general, de forma habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican sirviéndose, sin degradarlos, básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su práctica. Para la práctica de las actividades dispondrán de equipos y material homologados y, excepcionalmente, se podrán utilizar recursos distintos a los que ofrece la naturaleza.

(art.71 Ley 15/2018, de 7 de junio)

Camp Descripció

ACTIVIDADES

Activitats que es poden realitzar

COMARCA

Nom de la comarca

CP

Codi postal

DIRECCION

Adreça de l'establiment

EMAIL

Email de l'establiment

EN_LOCALIDADES

Localitats en què es desenvolupen les activitats

FAX

Fax de l'establiment

FECHA_CSV

Data de descàrrega del csv

MUNICIPIO

Nom del municipi

MUNI_CODIGO

Codi del municipi

NOMBRE

Nom de l'establiment

PROVINCIA

Nom de la província

PROV_CODIGO

Codi de la província

SIGNATURA

Número d'inscripció en el Registre

TELEFONO

Telèfon de l'establiment

WEB

Web de l'establiment

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Turisme
Font http://www.turisme.gva.es
Freqüència d'actualització semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 10
Visites totals 302
Creat Octubre 26, 2022, 16:52 (CEST)
Última actualització Abril 16, 2024, 08:18 (CEST)
Data d'inici de dades 1 octubre 2020
Data de fi de dades 16 abril 2024