Conjunts de dades

Dades COVID-19 Comunitat Valenciana històric - Total casos acumulats

  • Total casos acumulats COVID-19 Comunitat Valenciana (dades acumulades des del 31 de gener 2020). Des del dia 26 de maig de 2020 no s’actualitza per canvi de metodologia del Ministeri de Sanitat. Consulte els nous conjunts de dades sobre COVID-19

  • Total casos acumulados COVID-19 Comunidad Valenciana (datos acumulados desde el 31 de enero 2020). Desde el día 26 de mayo de 2020 no se actualiza por cambio de metodología del Ministerio de Sanidad. Consulte los nuevos conjuntos de datos sobre COVID-19

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Font http://www.san.gva.es
Freqüència d'actualització diària
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 8
Visites totals 2453
Creat Maig 2, 2020, 12:58 (CEST)
Última actualització Octubre 7, 2020, 11:18 (CEST)