Conjunts de dades

COVID-19 Dades de casos i persones mortes, per grup d'edat i sexe, acumulats des del 31-01-2020 2022

COVID-19 Dades de casos i persones mortes, per grup d'edat i sexe, acumulats des del 31-01-2020. Aquestes dades no es continuaran actualitzant, pel fet que no es recullen per un canvi de criteri en l'estratègia de vigilància del Covid-19. Per a més informació consultar la següent web: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf En la pàgina 3 d'aquest document, en l'apartat "Punts clau en l'actualització de l'estratègia", es resumeixen els canvis establits.

Camp Descripció

Casos acumulats des de 31-01-2020

Nombre de casos totals de covid-19 acumulats des del 31 de gener de 2020 (considerant tots els tipus de proves diagnòstiques)

Data de consolidació

Data de consolidació de la informació corresponent al registre

Defuncions des de 31-01-2020

Nombre de defuncions de covid-19 acumulades des del 31 de gener de 2020

Grup d'edat

Denominació del Grup d'Edat en anys. Agrupat per grups de 10 anys en 10 anys

Percentatge casos

Percentatge de casos totals de covid-19 en cada grup d'edat (considerant tots els tipus de proves diagnòstiques)

Percentatge morts

Percentatge de defuncions de covid-19 en cada grup d'edat

Sexe

Sexe amb dues categories: Home i Dona

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Font http://www.san.gva.es
Freqüència d'actualització de dilluns a dissabte (a partir del 01/01/21)
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 11
Visites totals 5852
Creat Juny 1, 2021, 13:12 (CEST)
Última actualització Setembre 20, 2023, 16:10 (CEST)
Data d'inici de dades 31 gener 2020
Data de fi de dades 31 març 2022