Conjunts de dades

COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2022

Aquestes dades no es continuaran actualitzant, pel fet que no es recullen per un canvi de criteri en l'estratègia de vigilància del Covid-19. Per a més informació consultar la següent web: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana. En la pàgina 3 d'aquest document, en l'apartat "Punts clau en l'actualització de l'estratègia", es resumeixen els canvis establits.

Camp Descripció

Casos PCR

Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR acumulats des del dia 31 de gener de 2020 (casos PCR positius) ubicats al municipi (considerant municipi de risc)

Casos PCR+ 14 dies

Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR en els darrers 14 dies (casos PCR positius) segons municipi (de risc)

CodMunicipio

Codi del municipi (segons codificació de l'Institut Nacional d'Estadística, INE)

Defuncions

Nombre de defuncions de covid-19 segons municipi (de risc) acumulades des del dia 31 de gener de 2020

Incidència acumulada PCR+

Incidència acumulada de casos PCR positius per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000

Incidència acumulada PCR+14

Incidència acumulada de casos PCR positius en els darrers 14 dies per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dels darrers 14 dies dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000

Municipi

Denominació del municipi

Taxa de defunció

Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions segons municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Font http://www.san.gva.es
Freqüència d'actualització bisetmanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 12
Visites totals 4823
Creat Gener 7, 2022, 12:15 (CET)
Última actualització Juny 21, 2022, 14:41 (CEST)
Data d'inici de dades 31 gener 2020
Data de fi de dades 31 març 2022