Conjunts de dades

Estadístiques tributàries de la ATV (Agència Tributària Valenciana)

Informació sobre els tributs desglossats per: any, mes, província, classificació i tipus pertanyents a l'Agència Tributària Valenciana.

Camp Descripció

Any

Any en què es percep el tribut

Clasificación castellano

Descripció en castellà de la classificació a la qual correspon el tribut

Clasificación valenciano

Descripció en valencià de la classificació a la qual correspon el tribut

DR/IN

Indicador d'estat de liquidació del pressupost d'ingressos: (DR: Dret reconegut. IN: Ingrés)

Import

Import (en milers) corresponent al tribut

Mes

Mes en què es percep el tribut

Provincia castellano

Descripció en castellà de la província en la qual té lloc el tribut

Provincia valenciano

Descripció en valencià de la província en la qual té lloc el tribut

Tributo castellano

Descripció en castellà del tribut

Tributo valenciano

Descripció en valencià del tribut

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Agencia Tributaria Valenciana (ATV)
Font https://atv.gva.es/va/estadistiques
Freqüència d'actualització Mensual
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 42
Creat Juny 27, 2023, 12:41 (CEST)
Última actualització Novembre 8, 2023, 22:22 (CET)
Data de fi de dades 8 novembre 2023