Conjunts de dades

Preus agraris d'origen de la Comunitat Valenciana

Els Preus agraris en origen són indicadors periòdics dels preus que perceben els productors pels serveis i béns que comercialitzen. La seua difusió proporciona una major transparència als mercats.

S'obtenen a partir d'empreses col·laboradores que tenen la informació de la posició comercial que li interessa a l'Administració sobre preus en origen, per a complir amb els requisits d'informació estadística de Preus agraris exigida per les necessitats autonòmiques, nacionals i/o europees.

Aquest dataset recull les dades de la cotització més freqüent de mercat que rep el productor per la venda dels productes agraris, sense incloure costos de recol·lecció, ni de transport fins al centre de manipulació i sense IVA. Els preus són en €/kg.

La posició comercial és la següent:

 • Cítrics: El preu és euros/kg en arbre.
 • Fruiters no cítrics: bresquilla, nectarina, albercoc, pruna, nispro, poma, magrana, raïm de taula, raïm de transformació, etc. El preu és euros/kg entrada de magatzem excepte caqui, que és sobre arbre, i raïm de taula, que és sobre cep.
 • Fruita seca: ametla. Preus en euros/Kg gra s/rendiment a entrada trencadora.
 • Hortalisses i tubercles: Preus en euros/kg, excepte ceba tendra i all tendre, que és euros manoll a entrada magatzem.
 • Cereals: arròs. Preus en euros/kg, entrada a indústria.
 • Flores i plantes ornamentals: roses, altres flors tallades, flor en test, plantes ornamentals. En viver.
 • Industrials: oli d'oliva, mel, garrofa. Preus en euros/kg a entrada magatzem.

Los Precios agrarios en origen son indicadores periódicos de los precios que perciben los productores por los servicios y bienes que comercializan. Su difusión proporciona una mayor transparencia a los mercados.

Se obtienen a partir de empresas colaboradoras que tienen la información de la posición comercial que le interesa a la Administración sobre precios en origen, para cumplir con los requisitos de información estadística de Precios agrarios exigida por las necesidades autonómicas, nacionales y/o europeas.

Este dataset recoge los datos de la cotización más frecuente de mercado que recibe el productor por la venta de los productos agrarios, sin incluir costes de recolección, ni de transporte hasta el centro de manipulación y sin IVA. Los precios son en €/kg.

La posición comercial es la siguiente:

 • Cítricos: El precio es euros/kg en árbol.
 • Frutales no cítricos: melocotón, nectarina, albaricoque, ciruela, níspero, manzana, granada, uva de mesa, uva de transformación, etc. El precio es euros/kg entrada de almacén excepto caqui, que es sobre árbol, y uva de mesa, que es sobre cepa.
 • Frutos secos: almendra. Precios en euros/Kg grano s/rendimiento a entrada descascaradora.
 • Hortalizas y tubérculos: Precios en euros/kg, salvo cebolla tierna y ajo tierno, que es euros manojo a entrada almacén.
 • Cereales: arroz. Precios en euros/kg, entrada a industria.
 • Flores y plantas ornamentales: rosas, otras flores cortadas, flor en tiesto, plantas ornamentales. En vivero.
 • Industriales: aceite de oliva, miel, algarroba. Precios en euros/kg a entrada almacén.

Camp Descripció

Año Precio

Any del preu

Código Grupo Producto

Identificador del grup al qual correspon el producte

Código Producto

Identificador del producte

Código Variedad

Identificador de la varietat del producte

Código Zona

Identificador de la zona

Grupo Producto castellano

Grup del producte en castellà

Grupo Producto valenciano

Grup del producte en castellà

Precio Medio

Preu mitjà del producte sobre la base de la unitat de mesura

Precio Máximo

Preu màxim del producte sobre la base de la unitat de mesura

Precio Mínimo

Preu mínim del producte sobre la base de la unitat de mesura

Producto castellano

Nom del producte en castellà

Producto valenciano

Nom del producte en valencià

Semana Precio

Setmana del preu

Variedad castellano

Nom de la varietat a la qual correspon el producte en castellà

Variedad valenciano

Nom de la varietat a la qual correspon el producte en valencià

Zona castellano

Zona a la qual correspon el producte en castellà

Zona valenciano

Zona a la qual correspon el producte en valencià

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Agricultura
Font https://portalagrari.gva.es/es/pye/informacio-de-preus-i-mercats
Freqüència d'actualització Setmanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 25
Visites totals 303
Creat Desembre 21, 2022, 13:00 (CET)
Última actualització Maig 22, 2024, 15:10 (CEST)
Informació sobre les dades Els preus indicats en el recurs són en €/kg
Data d'inici de dades 14 setembre 2015
Data de fi de dades 22 maig 2024