Conjunts de dades

Zonas de calidad del aire

Zonas de Calidad del aire en la Comunitat Valenciana. La capa de base es la de Términos Municipales de la Comunitat Valenciana, obtenidos a partir de los límites administrativos de la serie CV10, que constituye la cartografía básica oficial de la Comunitat Valenciana

Camp Descripció

access_constraints

["Sin limitaciones al acceso p\u00fablico"]

bbox-east-long

0.740218

bbox-north-lat

40.815079

bbox-south-lat

37.81157

bbox-west-long

-1.56001

contact-email

responde_icv@gva.es

coupled-resource

[]

dataset-reference-date

[{"type": "publication", "value": "2008-12-01"}]

frequency-of-update

graphic-preview-file

http://icvficherosweb.icv.gva.es/ICV/geonetwork/metadata-data/cma/img/atmo_calidad_zonas_cv.jpg

guid

spa_icv_atmo_calidad_zonas_cv

licence

["http://www.icv.gva.es/es/condiciones-de-uso-de-la-geoinformacion-icv"]

licence_url

http://www.icv.gva.es/es/condiciones-de-uso-de-la-geoinformacion-icv

metadata-date

2015-04-29

metadata-language

spa

origen

Catálogo CSW de la IDEV

progress

resource-type

dataset

responsible-party

[{"name": "DIRECCI\u00d3N GENERAL DE CAMBIO CLIM\u00c1TICO Y CALIDAD AMBIENTAL - Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Clim\u00e0tic i Desenvolupament Rural - Generalitat Valenciana", "roles": ["owner"]}, {"name": "Servicio de Organizaci\u00f3n y T\u00e9cnicas de Gesti\u00f3n - SUBSECRETAR\u00cdA - Conselleria d'Habitatge, Obres P\u00fabliques i Vertebraci\u00f3 del Territori - Generalitat Valenciana", "roles": ["originator"]}]

spatial

{"type": "Polygon", "coordinates": [[[-1.56001, 37.81157], [0.740218, 37.81157], [0.740218, 40.815079], [-1.56001, 40.815079], [-1.56001, 37.81157]]]}

spatial-data-service-type

spatial-reference-system

http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3042

spatial_harvester

true

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Freqüència d'actualització diària
Geolocalització Sí, amb visualització indirecta
Visites en els últims 14 dies 3
Visites totals 3
Creat Setembre 20, 2023, 04:16 (CEST)
Última actualització Setembre 20, 2023, 04:16 (CEST)