Recurs

Demandants actius desocupats per grup ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/730d2ff4-d390-4fd0-9003-d48746984fc6/resource/e834154d-fe7f-48c3-b558-c0bce3e80741/download/demandantes-activos-parados-por-grupo-de-ocupacion-municipios-grupo-ocupacion-2022.csv

Demandants actius desocupats per grup d'ocupació 2022-10

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
ANYO numeric

Any / Año

MES numeric

Mes / Mes

COD_PROV numeric

Codi Província / Código Provincia

DESC_PROV text

Província / Provincia

COD_MUN numeric

Codi Municipi / Código Municipio

DESC_MUN text

Municipi / Municipio

COD_GRUPO numeric

Codi Grup / Código Grupo

DESC_GRUPO text

Grup / Grupo

DEMANDANTES numeric

Nombre total de demandants / Número total de demandantes

Informació addicional

Camp Valor
Creat 1 Novembre 2022
Última actualització 1 Novembre 2022
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 5 Febrer 2023

Recursos