Recurs

Demandants actius desocupats per sector de la ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/730d2ff4-d390-4fd0-9003-d48746984fc6/resource/46884dd2-45ae-4f13-994a-0c7f4a9856b2/download/demandantes-activos-parados-por-sector-de-la-actividad-economica-municipios-sector-2022.csv

Demandants actius desocupats per sector de la activitat econòmica 2022-10

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
ANYO numeric

Any / Año

MES numeric

Mes / Mes

COD_PROV numeric

Codi Província / Código Provincia

DESC_PROV text

Província / Provincia

COD_MUN numeric

Codi Municipi / Código Municipio

DESC_MUN text

Municipi / Municipio

COD_SECTOR text

Codi Sector / Código Sector

DESC_SECTOR text

Sector / Sector

DEMANDANTES numeric

Nombre total de demandants / Número total de demandantes

Informació addicional

Camp Valor
Creat 1 Novembre 2022
Última actualització 1 Novembre 2022
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 6 Febrer 2023

Recursos