Recurs

Dades Ere i ERTE sol·licitats i resolts en la ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/2f9beba0-09d5-4e0a-b81d-73fe17bab800/resource/7c77b345-dd5e-4aff-944c-94cdcab0b653/download/datos-ere-y-erte-solicitados-y-resueltos-en-la-comunitat-valenciana-2021-12-31.csv

Dades Ere i ERTE sol·licitats i resolts en la Comunitat Valenciana 2021-12-31

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
FECHA_SOLICITUD timestamp

Data de sol·licitud / Fecha de solicitud

EMPRESA_PROV numeric

Codi de la província de l'empresa / Código de la provincia de la empresa

PROVINCIA text

Província en la qual l'empresa té la seua seu social / Provincia en la que la empresa tiene su sede social

EMPRESA_MUN numeric

Codi del municipi de l'empresa / Código del municipio de la empresa

MUNICIPIO text

Municipi en el qual l'empresa té la seua seu social. Consulte l'autoritat laboral davant la qual presenta la sol·licitud per a saber en quina província es troba el centre laboral afectat / Municipio en el que la empresa tiene su sede social. Consulte la autoridad laboral ante la que presenta la solicitud para saber en qué provincia se encuentra el centro laboral afectado

SECTOR text

Sector al qual pertanyen les empreses / Sector al que pertenecen las empresas

AUTORIDAD_LABORAL text

Autoritat laboral davant la qual es presenta l'expedient / Autoridad laboral ante la que se presenta el expediente

COD_CNAE numeric

Codi activitat econòmica / Código actividad económica

DESC_CNAE text

Activitat econòmica / Actividad económica

MOTIVO_SOLICITADO text

Motiu sol·licitat de l'expedient de regulació / Motivo solicitado del expediente de regulación

CAUSA text

Causa de la sol·licitud de l'expedient de regulació / Causa de la solicitud del expediente de regulación

SOLICITA_EXTINCION text

Sol·licita extinció expedient de regulació d'ocupació, ERO / Solicita extinción expediente de regulación de empleo, ERE

SOLICITA_REDUCCION text

Sol·licita reducció expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Solicita reducción expediente temporal de regulación de empleo, ERTE

SOLICITA_SUSPENSION text

Sol·licita suspensió expedient temporal de regulació d'ocupació, ERTO / Solicita suspensión expediente temporal de regulación de empleo, ERTE

TOTAL_TRAB_EXT numeric

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat extinció / Total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado extinción

TRAB_HOMBRES_EXT numeric

Homes per als quals s'ha sol·licitat extinció / Hombres para los cuales se ha solicitado extinción

TRAB_MUJERES_EXT numeric

Dones per a les quals s'ha sol·licitat extinció / Mujeres para las cuales se ha solicitado extinción

TRAB_SINDET_EXT numeric

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat extinció / Personas de género indeterminado para las cuales se ha solicitado extinción

TOTAL_TRAB_RED numeric

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat reducció / Total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado reducción

TRAB_HOMBRES_RED numeric

Homes per als quals s'ha sol·licitat reducció / Hombres para los cuales se ha solicitado reducción

TRAB_MUJERES_RED numeric

Dones per a les quals s'ha sol·licitat reducció / Mujeres para las cuales se ha solicitado reducción

TRAB_SINDET_RED numeric

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat reducció / Personas de género indeterminado para las cuales se ha solicitado reducción

TOTAL_TRAB_SUS numeric

Total de persones treballadores per a les quals s'ha sol·licitat suspensió / Total de personas trabajadoras para las cuales se ha solicitado suspensión

TRAB_HOMBRES_SUS numeric

Homes per als quals s'ha sol·licitat suspensió / Hombres para los cuales se ha solicitado suspensión

TRAB_MUJERES_SUS numeric

Dones per a les quals s'ha sol·licitat suspensió / Mujeres para las cuales se ha solicitado suspensión

TRAB_SINDET_SUS numeric

Persones de gènere indeterminat per a les quals s'ha sol·licitat suspensió / Personas de género indeterminado para las cuales se ha solicitado suspensión

ES_SIL_ADMIN text

Indicador de silenci administratiu (S/N) / Indicador de silencio administrativo (S/N)

FECHA_CERTIFICA_SIL timestamp

Data certificació de silenci administratiu / Fecha certificación de silencio administrativo

FECHA_RES_FM timestamp

Data de resolució en cas de tractar-se d'un expedient la causa del qual siga per força major / Fecha de resolución en caso de tratarse de un expediente cuya causa sea por fuerza mayor

FECHA_TRAS_SPEE timestamp

Data de comunicació final a l'autoritat laboral per a trasllat al SPEE / Fecha de comunicación final a la autoridad laboral para traslado al SPEE

FECHA_SPEE timestamp

Data d'enviament al SPEE, Servei Públic d'Ocupació Estatal, de la documentació de l'expedient / Fecha de envío al SPEE, Servicio Público de Empleo Estatal, de la documentación del expediente

TOTAL_CON_TRAB_EXT text

Total de treballadors amb concessió d'extinció / Total de trabajadores con concesión de extinción

CON_TRAB_HOMBRES_EXT text

Homes afectats amb concessió d'extinció / Hombres afectados con concesión de extinción

CON_TRAB_MUJERES_EXT text

Dones afectades amb concessió d'extinció / Mujeres afectadas con concesión de extinción

CON_TRAB_SINDET_EXT text

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió d'extinció / Personas de género indeterminado afectadas con concesión de extinción

TOTAL_CON_TRAB_RED text

Total de treballadors amb concessió de reducció / Total de trabajadores con concesión de reducción

CON_TRAB_HOMBRES_RED text

Homes afectats amb concessió de reducció / Hombres afectados con concesión de reducción

CON_TRAB_MUJERES_RED text

Dones afectades amb concessió de reducció / Mujeres afectadas con concesión de reducción

CON_TRAB_SINDET_RED text

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió de reducció / Personas de género indeterminado afectadas con concesión de reducción

TOTAL_CON_TRAB_SUS text

Total de treballadors amb concessió de suspensió / Total de trabajadores con concesión de suspensión

CON_TRAB_HOMBRES_SUS text

Homes afectats amb concessió de suspensió / Hombres afectados con concesión de suspensión

CON_TRAB_MUJERES_SUS text

Dones afectades amb concessió de suspensió / Mujeres afectadas con concesión de suspensión

CON_TRAB_SINDET_SUS text

Persones de gènere indeterminat afectades amb concessió de suspensió / Personas de género indeterminado afectadas con concesión de suspensión

Informació addicional

Camp Valor
Creat 1 Gener 2022
Última actualització 1 Gener 2022
Descargas recientes 2
Descargas totales 6
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 28 Maig 2024