Recurs

Descarrega fitxer municipis en format .zip

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/7928cfb8-88f7-4055-98e2-a40f9c8316a8/resource/47078a02-1cc4-4a34-ae39-f4978b21c228/download/ca_municipios_20240205.zip

Arxiu comprimit que conté els fitxers en format shapefile: shp, shx, dbf, prj y cpg

No s'han creat vistes per a aquest recurs

Informació addicional

Camp Valor
Creat 27 Juliol 2022
Última actualització 6 Febrer 2024
Format application/zip
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format SHP, és per això que rep 2 punts
Comprovat: 22 Febrer 2024