Recurs

Convenis subscrits per la GVA

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/bf54b0f5-678b-4995-a037-c7ddff8a9ffd/resource/59c3f92c-4235-4b59-93cf-d2f69643a284/download/convenios-subscritos-por-la-gva_2015.csv

Del resum del conjunt de dades

Informació detallada dels convenis signats per la Generalitat i el seu sector públic instrumental, amb el text íntegre.

Font: Convenis subscrits per la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental en 2015

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
EJERCICIO_CONV numeric

Any del conveni

COD_CONVENIO numeric

Codi del conveni

COD_TIPO_ENTIDAD_CONV numeric

Tipus d'entitat

DESC_TIPO_ENTIDAD_C_CONV text

Descripció del tipus d'entitat en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_V_CONV text

Descripció del tipus d'entitat en valencià

COD_ORGANO_CONV numeric

Codi de l'òrgan

DESC_ORGANO_C_CONV text

Descripció de l'òrgan en castellà

DESC_ORGANO_V_CONV text

Descripció de l'òrgan en valencià

INDICADOR_ACTIVO_CONV text

Indicador actiu

DESC_CONVENIO_C text

Descripció del conveni en castellà

DESC_CONVENIO_V text

Descripció del conveni en valencià

FECHA_FIRMA_CONV text

Data de firma del conveni

DESC_VIGENCIA_PLAZO_C_CONV text

Descripció del termini de la vigència de la convocatòria en castellà

DESC_VIGENCIA_PLAZO_V_CONV text

Descripció del termini de la vigència de la convocatòria en valencià

FECHA_FIN_VIGENCIA_MAX_CONV text

Data fi de vigència màxima de la convocatòria

FECHA_CIERRE_CONV text

Data fi de tancament de la convocatòria

DESC_MOTIVOS_CIERRE_C_CONV text

Descripció dels motius de tancament de la convocatòria en castellà

DESC_MOTIVOS_CIERRE_V_CONV text

Descripció dels motius de tancament de la convocatòria en valencià

DESC_OBLIGACIONES_C_CONV text

Descripció de les obligacions en castellà

DESC_OBLIGACIONES_V_CONV text

Descripció de les obligacions en valencià

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_C_CONV text

Descripció de les obligacions econòmiques en

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_V_CONV text

Descripció de les obligacions econòmiques en valencià

IMPORTE_CONV numeric

Import de la convocatòria

DESC_MODIFICACIONES_C_CONV text

Descripció de les modificacions de la convocatòria en castellà

DESC_MODIFICACIONES_V_CONV text

Descripció de les modificacions de la convocatòria en valencià

DESC_NOMBRE_FICHERO_C_CONV text

Descripció del nom del fitxer en castellà

DESC_NOMBRE_FICHERO_V_CONV text

Descripció del nom del fitxer en valencià

DESC_FICHERO_C_CONV text

Descripció del fitxer en castellà

DESC_FICHERO_V_CONV text

Descripció del fitxer en valencià

COD_ADENDA_CONV numeric

Codi addenda

DESC_ADENDA_C_CONV text

Descripció addenda en castellà

DESC_ADENDA_V_CONV text

Descripció addenda en valencià

COD_ENMARCADO_CONV text

Codi del conveni marc

DESC_ENMARCADO_C_CONV text

Descripció del conveni marc en castellà

DESC_ENMARCADO_V_DESC text

Descripció del conveni marc en valencià

FECHA_PUB_OFICIAL_CONV text

Data de publicació oficial de la convocatòria

DESC_PUBLICACION_OFICIAL_CONV text

Descripció de la publicació oficial de la convocatòria en castellà

DESC_URL_PUBLICACION_OFICIAL_CONV text

Descripció de la publicació oficial de la convocatòria en valencià

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_C_CONV text

Descripció de l'entitat externa en castellà

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_V_CONV text

Descripció de l'entitat externa en valencià

COD_TIPODOCV_CONV numeric

Codi tipus DocV

DESC_TIPODOCV_C_CONV text

Descripció tipus DocV en castellà

DESC_TIPODOCV_V_CONV text

Descripció tipus DocV en valencià

NUMERO_REGISTRO_CONV text

Número de registre del conveni

DESC_MATERIAS_C_CONV text

Descripció de les matèries en castellà

DESC_MATERIAS_V_CONV text

Descripció de les matèries en valencià

COD_PARTE numeric

Codi de la part de la convocatòria

COD_EJERCICIO_PARTE numeric

Codi de la part de la convocatòria

COD_TIPO_ENTIDAD_PARTE numeric

Codi del tipus d'entitat de la part de la convocatòria

DESC_TIPO_ENTIDAD_C_PARTE text

Descripció del tipus d'entitat de la part de la convocatòria en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_V_PARTE text

Descripció del tipus d'entitat de la part de la convocatòria en valencià

COD_ORGANO_PARTE numeric

Codi de l'òrgan de la part de la convocatòria

DESC_ORGANO_C_PARTE text

Descripció de l'òrgan de la part de la convocatòria en castellà

DESC_ORGANO_V_PARTE text

Descripció de l'òrgan de la part de la convocatòria en valencià

DESC_INDICADOR_ACTIVO_PARTE text

Descripció de l'indicador actiu de la part de la convocatòria

COD_ENTIDAD_EXTERNA_PARTE numeric

Codi de l'entitat externa de la part de la convocatòria

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_C_PARTE text

Descripció de l'entitat externa de la part de la convocatòria en castellà

DESC_ENTIDAD_EXTERNA_V_PARTE text

Descripció de l'entitat externa de la part de la convocatòria en valencià

DESC_TIPO_ENTIDAD_EXTERNA_C_PARTE text

Descripció del tipus d'entitat externa de la part de la convocatòria en castellà

DESC_TIPO_ENTIDAD_EXTERNA_V_PARTE text

Descripció del tipus d'entitat externa de la part de la convocatòria en valencià

DESC_OBLIGACIONES_C_PARTE text

Descripció de les obligacions de la part de la convocatòria en castellà

DESC_OBLIGACIONES_V_PARTE text

Descripció de les obligacions de la part de la convocatòria en valencià

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_C_PARTE text

Descripció de les obligacions econòmiques de la part de la convocatòria en castellà

DESC_OBLIGACIONES_ECONOMICAS_V_PARTE text

Descripció de les obligacions econòmiques de la part de la convocatòria en valencià

IMPORTE_PARTE numeric

Import de la part de la convocatòria

FECHA_FIRMA_PARTE text

Data de la firma de la part de la convocatòria,

DESC_LUGAR_FIRMA_PARTE text

Descripció del lloc de la firma de la part de la convocatòria

Informació addicional

Camp Valor
Creat 6 Febrer 2020
Última actualització 6 Febrer 2020
Descargas recientes 1
Descargas totales 1
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 18 Juliol 2024