Recurs

Afiliats a la S.S. segons tipus de depèndencia ...

URL: https://bdo.gva.es/bdo/res_optimo_static.php?cons=V0013_C2D0010&idioma=val&form=xlsx&nperiodo=1

Afiliats a la S.S. segons tipus de depèndencia laboral i sexe (Últ. Periode) - Valencià - xlsx

No s'han creat vistes per a aquest recurs