Recurs

Centres docents de la Comunitat Valenciana

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/7f712713-9fb4-484a-8b6d-52b3ef8e0e22/resource/85f01cd1-ed79-4567-bf48-bc4e2caa214a/download/centros-docentes-de-la-comunitat-valenciana.csv

Centres docents de la Comunitat Valenciana

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
CODIGO numeric

Codi del Centre / Código del Centro

DENOMINACION_GENERICA_ES text

Tipus de centre en Castellà / Tipo de centro en Castellano

DENOMINACION_GENERICA_VAL text

Tipus de centre en valencià / Tipo de centro en valenciano

DENOMINACION_ESPECIFICA text

Denominació específica del centre / Denominación específica del centro

DENOMINACION text

Denominació del centre / Denominación del centro

REGIMEN text

Règim / Régimen

TIPO_VIA text

Tipus de via / Tipo de via

DIRECCION text

Adreça / Dirección

NUMERO text

Número / Número

CODIGO_POSTAL numeric

Codi postal / Código postal

LOCALIDAD text

Localitat / Localidad

PROVINCIA text

Província / Provincia

TELEFONO numeric

Telèfon / Teléfono

FAX numeric

Fax / Fax

COD_EDIFICACION numeric

Codi d'edificació / Código de edificación

LONGITUD numeric

Longitud / Longitud

LATITUD numeric

Latitud / Latitud

TITULARIDAD text

Titularitat / Titularidad

CIF text

CIF / CIF

COMARCA text

Comarca / Comarca

URL_ES text

Adreça en castellà de l'enllaç web a la informació del centre / Dirección en castellano del enlace web a la información del centro

URL_VA text

Adreça en valencià de l'enllaç web a la informació del centre / Dirección en valenciano del enlace web a la información del centro

Informació addicional

Camp Valor
Creat 2 Juny 2021
Última actualització 14 Abril 2024
Descargas recientes 9
Descargas totales 198
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 15 Abril 2024