Conjunts de dades

Dades de turisme sobre habitatges d'ús turístic a la Comunitat Valenciana

Dades setmanals amb informació d'empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

Es consideren habitatges d'ús turístic, els immobles complets, qualsevol que siga la seua tipologia, que, comptant amb l'informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, se cedisca mitjançant preu, amb habitualitat, en condicions d'immediata disponibilitat, i amb finalitats turístics, vacacionals o d'oci.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen al complet, no permetent-se la cessió per habitacions.


Datos semanales con información de empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Se consideran viviendas de uso turístico, los inmuebles completos, cualquiera que sea su tipología, que, contando con el informe municipal de compatibilidad urbanística que permita dicho uso, se ceda mediante precio, con habitualidad, en condiciones de inmediata disponibilidad, y con fines turísticos, vacacionales o de ocio.

Las viviendas de uso turístico se ceden al completo, no permitiéndose la cesión por habitaciones.

(art. 47.1 Decreto 10/2021, de 22 de enero)

Camp Descripció

Adreça

Adreça de l'establiment

Bloque

Número o lletra del bloc en què se situa l'establiment

Categoría

Categoria de l'establiment (Estàndard, superior)

Cod. Categoria

Codi de la categoria de l'establiment

Cod. Estado

Codi d'estat

Cod. Municipio

Codi de municipi

Cod. Provincia

Codi de la província

Cod. Situacion

Codi de situació (A, B o C)

Cod. Tipo Via

Codi de tipus de via

Cod.Tipo

Codi de tipus d'establiment

Comarca

Nom de la comarca

Edificio

Nom de l'edifici en què se situa l'establiment

Email

Email de l'establiment

Es Apartahotel

Indicador per a determinar si es tracta d'un apartahotel

Escalera

Número o lletra de l'escala en què se situa l'establiment

Estado

Estat Alta o baixa

Fecha alta

Data d'alta en el Registre de Turisme

Fecha baja

Data de baixa en el Registre de Turisme

Municipi

Nom del municipi

Nombre

Nom de l'establiment

Núm. Apartamentos

Nombre d'apartaments

Número

Número de la via en què se situa l'establiment

Piso

Número de pis

Plazas

Número de places

Província

Nom de la província

Puerta

Número o lletra de la porta

Signatura

Número d'inscripció en el Registre

Situación

Situació de l'establiment: A (Situat en un bloc o edifici), B (Bungalow, adossat), C (Xalet, vila, etc)

Tipo

Mena d'establiment Sempre: Unitat d'allotjament turístic

Tipo Via

Tipus de via

Urbanizacion

Urbanització en què se situa l'establiment

Via

Nom de la via

Web

Web de l'establiment

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Turisme
Font http://www.turisme.gva.es
Freqüència d'actualització semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 12
Visites totals 240
Creat Octubre 26, 2022, 16:51 (CEST)
Última actualització Novembre 26, 2023, 15:35 (CET)
Informació sobre les dades El recurs històric conté les dades de les empreses donades d'alta en el registre en qualsevol moment comprés entre la data d'inici de recollida de dades i la data d'extracció de les dades per a la seua publicació. El recurs d'últim període conté les dades d'aquelles empreses que romanen actives o donades d'alta en el registre en la data d'extracció de dades.
Data d'inici de dades 1 octubre 2020
Data de fi de dades 26 novembre 2023