Recurs

COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/5403e057-5b64-4347-ae44-06fa7a65e1b8/resource/ebe4297b-2e7c-451f-b41d-98a706fb5039/download/covid-19-casos-confirmados-por-pcr-casos-pcr-en-los-ultimos-14-dias-y-personas-fallecidas-por-mu.csv

COVID-19 Casos confirmats per PCR+, casos PCR+ en els últims 14 dies i persones mortes per municipi de la Comunitat Valenciana 2022-01-13

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
CodMunicipio numeric

Codi del municipi (segons codificació de l'Institut Nacional d'Estadística, INE) / Código del municipio (según codificación del Instituto Nacional de Estadística, INE)

Municipi text

Denominació del municipi / Denominación del municipio

Casos PCR+ numeric

Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR acumulats des del dia 31 de gener de 2020 (casos PCR positius) ubicats al municipi (considerant municipi de risc) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR acumulados desde el día 31 de enero de 2020 (casos PCR positivos) ubicados en el municipio (considerando municipio de riesgo)

Incidència acumulada PCR+ text

Incidència acumulada de casos PCR positius per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del municipio (de riesgo) dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000

Casos PCR+ 14 dies numeric

Nombre de casos de covid-19 diagnosticats per PCR en els darrers 14 dies (casos PCR positius) segons municipi (de risc) / Número de casos de covid-19 diagnosticados por PCR en los últimos 14 días (casos PCR positivos) según municipio (de riesgo)

Incidència acumulada PCR+14 text

Incidència acumulada de casos PCR positius en els darrers 14 dies per 100.000 habitants: nombre de casos PCR positius del municipi (de risc) dels darrers 14 dies dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Incidencia acumulada de casos PCR positivos en los últimos 14 dias por 100.000 habitantes: número de casos PCR positivos del municipio (de riesgo) de los últimos 14 dias dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000

Defuncions numeric

Nombre de defuncions de covid-19 segons municipi (de risc) acumulades des del dia 31 de gener de 2020 / Número de defunciones de covid-19 según municipio (de riesgo) acumuladas desde el dia 31 de enero de 2020

Taxa de defunció text

Taxa de mortalitat per 100.000 habitants: nombre de defuncions segons municipi (de risc) dividit pel nombre d'habitants del municipi i multiplicat per 100.000 / Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes: número de defunciones según municipio (de riesgo) dividido por el número de habitantes del municipio y multiplicado por 100.000

Informació addicional

Camp Valor
Creat 14 Gener 2022
Última actualització 14 Gener 2022
Descargas recientes 1
Descargas totales 53
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 18 Maig 2024

Recursos